Arhivirani tenderi
Javne nabavke
Javne nabavke male vrednosti
Nabavke na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje

Naziv Rok za podnošenje
ponuda
JN 293/2018: Рачунари и монитори 26.11.2018 do 14:00
JN 359/2018: Материјал за потребе израде технолошког и другог намештаја 05.12.2018 do 09:30
JN 296/2018: Извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома и који се заједнички користе са Телекомом 27.11.2018 do 11:00
JN 216/2018: Надоградња машине HEIDELBERG SPEEDMASTER 74 DI новим уређајима за управљање и штампу 15.10.2018 do 10:00
JN 363/2018: Редовно одржавање грађевинских објеката услуге за потребе РРЈ "Панчево, Сремска Митровица" 07.12.2018 do 12:00
JN 345/2018: Одржавање пословних апликација 03.12.2018 do 09:00
JN 300/2018: Обућа за достављаче 26.11.2018 do 09:00
JN 248/2018: Услуга одржавања и поправке опреме за графичку припрему и дизајн 17.10.2018 do 09:00
JN 355/2018: Одржавање УПС-ова 03.12.2018 do 09:00
JN 370/2018: Потрошни материјал за линију прања 07.12.2018 do 09:30
JN 352/2018: Кудељни канап 07.12.2018 do 09:00
JN 238/2018: Услуга одржавања остале опреме РРЈ Врање Лесковац, Прокупље, Пирот" 29.10.2018 do 10:00
JN 340/2018: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РРЈ „Смедерево, Пожаревац, Зајечар, Бор“ 17.12.2018 do 10:00
JN 286/2018: Електронске збирке прописа, стручни часописи и литература и остали часописи и литература за 2019. годину 05.11.2018 do 10:00
JN 259/2018: Репроматеријал за израду налепница 02.11.2018 do 09:00
JN 246/2018: Доставно теретно возило, највеће дозвољене масе мање од 2,5t 21.11.2018 do 12:00
JN 343/2018: Извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома и који се заједнички користе са Телекомом-архитектонско-грађевински радови-објекат у ул. Булевар уметности 16а, Нови Београд 10.12.2018 do 10:00
JN 185/2018: Погонско гориво за возила (РРЈ Краљево, Чачак - општина Горњи Милановац) 10.09.2018 do 10:00
JN 169/2018: Погонско гориво за возила (РРЈ Краљево, Чачак - општина Лучани) 03.09.2018 do 10:00
JN 332/2018: Oракл лиценце са подршком 29.11.2018 do 11:00
JN 226/2018: Машина за осветљавање штампарских плоча 22.10.2018 do 09:00
JN 361/2018: Транспондери 14.12.2018 do 09:00
JN 254/2018: Агенцијска услуга обезбеђења хотелског смештаја за службена путовања у земљи 25.10.2018 do 09:00
JN 331/2018: Консолидација софтверских платформи 29.11.2018 do 11:30
JN 237/2018: Услуга одржавања и техничког прегледа фискалних каса и GPRS терминала 12.10.2018 do 09:00
JN 354/2018: Остала разна опрема 29.11.2018 do 10:00
JN 281/2018: Одржавање остале опреме - услуге за потребе РЈ Нови Сад 08.11.2018 do 10:00
JN 228/2018: Канцеларијски намештај 15.10.2018 do 11:00
JN 32/2018: Добра према обавезама из Закона о приватном обезбеђењу и Противпровални системи 16.07.2018 do 12:00
JN 360/2018: Универзални и пратећи потрошни материјал и друго 05.12.2018 do 09:00
JN 337/2018: Машина за гравирање 04.12.2018 do 09:00
JN 302/2018: Услуга техничког прегледа за више објеката Предузећа 27.11.2018 do 08:30
JN 165/2018: Заштитне рукавице 20.08.2018 do 12:30
JN 77/2018: Инвестиционо одржавање на више објеката Предузећа 27.07.2018 do 11:30
JN 287/2018: Одржавање модула за плаћање Халком 06.11.2018 do 09:00
JN 339/2018: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - за потребе РРЈ „Смедерево, Пожаревац, Зајечар, Бор“ (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра) 13.12.2018 do 10:00
JN 233/2018: Услуга пумпања гума и реглаже трапа 24.10.2018 do 09:00
JN 277/2018: Путничко возило средње класе/ Путничко возило ниже средње класе/ Одржавање возила у гарантном року 23.10.2018 do 09:00
JN 271/2018: Резервни делови за одржавање поштанских сандучића 30.11.2018 do 10:00
JN 224/2018: Услуге редовног одржавања остале опреме РРЈ "Краљево, Чачак" 17.10.2018 do 10:00
JN 333/2018: Опрема за Кор (Core) мрежу 26.11.2018 do 12:00
JN 334/2018: Одржавање САП ЕРП софтвера 26.11.2018 do 11:00
JN 323/2018: Одржавање остале опреме -услуге за потребе РРЈ „Смедерево,Пожаревац,Зајечар,Бор“ 10.12.2018 do 10:00
JN 266/2018: Održavanje transportnih sredstava u spoljnim servisima - RRJ Kosovo i Metohija 05.11.2018 do 10:00
JN 324/2018: Услуга одржавања система за производњу затворница 30.11.2018 do 09:00
JN 330/2018: Опрема за приступну мрежу 23.11.2018 do 12:00
JN 235/2018: Развој нових функционалности Мобилних апликација 12.10.2018 do 11:00
JN 319/2018: Коришћење софтверских лиценци 23.11.2018 do 09:00
JN 64/2018: Кациге 02.07.2018 do 10:30
JN 267/2018: Услуга ажурирања података на уређајима за проверу исправности новчаница и машинама за бројање новца 29.10.2018 do 09:00
JN 72/2018: Извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома и који се заједнички користе са Телекомом 31.07.2018 do 11:00
JN 253/2018: Услуга поправке пумпе ад блуе за камионе марке ДАФ и Ивеко 26.10.2018 do 09:00
JN 320/2018: Одржавање софтвера за Бизнис интелиџенс (Бусинесс Интеллигенце) 29.11.2018 do 09:00
JN 283/2018: Репроматеријал за сопствене потребе - хартије 30.10.2018 do 09:00
JN 263/2018: Консолидација софтверских платформи 29.10.2018 do 12:00
JN 223/2018: Независно мерење времена преноса нерегистрованих писмоносних пошиљака у унутрашњем поштанском саобраћају 12.10.2018 do 09:00
JN 299/2018: Услуга сервисирања возила марке Мерцедес и Ауди 28.11.2018 do 09:00
JN 336/2018: Машина за аутоматско убацивање књижног блока у корице 03.12.2018 do 08:30
JN 27/2018: Осигурање имовине; Осигурање запослених и радно ангажованих лица од последица несрећног случаја (незгоде) за период од три године 22.06.2018 do 11:00
JN 318/2018: Проширење система корпоративне телефоније 22.11.2018 do 11:00
JN 268/2018: Услуга одржавања и поправке машине за инсертовање докумената "Кern 656" 30.10.2018 do 09:00
JN 220/2018: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - за потребе РРЈ „Краљево, Чачак“ (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра) 13.11.2018 do 12:00
JN 109/2018: Службена униформа за запослене на пословима обезбеђења 01.10.2018 do 12:00
JN 225/2018: Редован сервис и одржавање шиваћих машина 09.10.2018 do 09:00
JN 241/2018: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - за потребе РРЈ „Јагодина, Крушевац, Крагујевац“ (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра) 19.10.2018 do 10:00
JN 257/2018: Одржавање софтвера за бекапирање 22.10.2018 do 10:00
JN 38/2018: Извођење радова на асфалтирању манипулативног простора у више објеката Предузећа 20.07.2018 do 10:00
JN 260/2018: Развој нових функционалности за Бизнис Интелиџенс (Business Intelligence) 25.10.2018 do 09:00
JN 92/2018: Пумпе за воду и муљне пумпе 23.07.2018 do 12:00
JN 155/2018: Испорука и уградња лифта на објекту поште 18400 Прокупље 1 28.09.2018 do 11:00
JN 256/2018: Батерије за УПС 12.10.2018 do 08:30
JN 258/2018: Одржавање опреме Система за аутоматизовани попис 29.10.2018 do 09:00
JN 162/2018: Матрични штампачи 24.09.2018 do 09:00
JN 239/2018: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима - РЈ Нови Сад 22.10.2018 do 10:00
JN 308/2018: Коришћење САП ЕРП лиценци са могућношћу активације 20.11.2018 do 09:00
JN 222/2018: Лиценце за интегрисану заштиту 09.10.2018 do 12:00
JN 211/2018: Металне сталаже 15.10.2018 do 09:00
JN 295/2018: Потрошни материјал и резервни делови за одржавање возила 15.11.2018 do 11:00
JN 311/2018: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима - РРЈ Смедерево, Пожаревац, Бор, Зајечар 07.12.2018 do 10:00
JN 291/2018: Резервни делови и потрошни материјал за рачунарe 22.11.2018 do 10:00
JN 110/2018: Опрема за рад копирнице 19.11.2018 do 10:00
JN 264/2018: Услуга одржавања и поправке машине за инсертовање "Кern 3500" 23.10.2018 do 09:00
JN 251/2018: Одржавање опреме за дата центар 22.10.2018 do 09:00
JN 232/2018: Консолидација софтверских платформи 09.10.2018 do 09:00
JN 307/2018: Услуга редовног одржавања остале опреме 22.11.2018 do 09:00
JN 303/2018: Мрежна опрема за поште 21.11.2018 do 13:00
JN 329/2018: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РРЈ „Суботица, Зрењанин, Сомбор, Кикинда“ 30.11.2018 do 11:00
JN 244/2018: Бар код читач бежични са интерном меморијом 10.10.2018 do 12:00
JN 321/2018: Гуме за транспортна средства 21.11.2018 do 11:00
JN 306/2018: Одржавање комуникационе опреме 21.11.2018 do 09:00
JN 315/2018: Редован сервис компресора 21.11.2018 do 09:00
JN 327/2018: Проширење хардверске инфраструктуре Консолидација интегралног информационог система Поште 14.11.2018 do 12:00
JN 313/2018: Ласерски штампачи и скенери за поштанску делатност 26.11.2018 do 10:00
JN 250/2018: Одржавање остале опреме-услуге за потребе РРЈ"Ужице,Шабац, Ваљево" 18.10.2018 do 10:00
JN 301/2018: Термални бар-код штампачи 23.11.2018 do 11:00
JN 213/2018: Закуп огласног простора за штампане медије 03.10.2018 do 09:00
JN 279/2018: Услуга техничког прегледа возила за РРЈ Косово и Метохија 13.11.2018 do 11:00
JN 312/2018: Oдржавање остале опреме - услуге за потребе РРЈ "Панчево, Сремска Митровица" 19.11.2018 do 12:00
JN 170/2018: Челичне касе 17.09.2018 do 12:00
JN 294/2018: Инвестиционо одржавање лифтова по предмеру и предрачуну - Објекат РЈ Ниш 15.11.2018 do 10:00
JN 227/2018: Услуга одржавања рото врата на објекту РПЛЦ 17.10.2018 do 09:00
JN 54/2018: Комбиновано осигурање моторних возила, потпуно каско осигурање за период од три године; Обавезно осигурање возила 23.07.2018 do 09:00
JN 218/2018: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РЈ Нови Сад 04.10.2018 do 10:00
JN 288/2018: Грејна тела 14.11.2018 do 10:00
JN 91/2018: Услуга редовног одржавања остале опреме 20.09.2018 do 09:00
JN 113/2018: Услуге редовног одржавања остале опреме и друго 16.08.2018 do 08:30
JN 207/2018: Погонско гориво за возила (РРЈ Краљево, Чачак - општина Сјеница) 01.10.2018 do 12:00
JN 206/2018: Погонско гориво за возила (РРЈ Краљево, Чачак - општина Тутин) 01.10.2018 do 12:00
JN 292/2018: Инвестиционо одржавање лифтова по предмеру и предрачуну 09.11.2018 do 10:00
JN 243/2018: Услуга одржавања и поправке машине за сечење образаца Spedo 10.10.2018 do 09:00
JN 75/2018: Осигурање имовине 04.07.2018 do 08:30
JN 204/2018: Заштитна обућа 17.09.2018 do 08:30
JN 200/2018: Универзална радна машина 12.09.2018 do 09:00
JN 201/2018: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима - РРЈ Ужице, Шабац, Ваљево 18.09.2018 do 11:00
JN 304/2018: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - за потребе РЈ Нови Сад (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра) 19.11.2018 do 10:00
JN 273/2018: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима РЈ Панчево, Сремска Митровица 26.10.2018 do 12:00
JN 174/2018: Поправка надоградње на камионима 30.08.2018 do 09:00
JN 195/2018: Резервни делови за возила Peugeot и Citroen 24.09.2018 do 10:00
JN 275/2018: Сервис столарских машина HOLZ-HER и FELDER, Сервис столарскe машина CEHISA, Услуга оштрења алата 16.11.2018 do 09:00
JN 269/2018: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - РЈ Ниш (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра) 15.11.2018 do 11:00
JN 193/2018: Услуга одржавања термалних штампача Datаmax 14208 и Datаmax H4212 17.09.2018 do 10:00
JN 96/2018: Опрема за доставу 13.08.2018 do 12:00
JN 188/2018: Комплет алата, комплет за пружање прве помоћи и остала средства за личну, узајамну и колективну заштиту 04.09.2018 do 09:00
JN 192/2018: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РРЈ „Суботица, Зрењанин, Сомбор, Кикинда“ 12.09.2018 do 11:00
JN 194/2018: Радови на реконструкцији топлотне подстанице у објекту седишта РЈ Шабац 14.09.2018 do 11:00
JN 177/2018: Тонери, кетриџи и потрошни материјал за ласерске и инк-џет штампаче 30.08.2018 do 10:00
JN 135/2018: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима - РЈ Ниш 17.08.2018 do 11:00
JN 202/2018: Машине за жигосање 14.09.2018 do 08:30
JN 272/2018: Извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома и који се заједнички користе са Телекомом 02.11.2018 do 11:00
JN 179/2018: Противпаничне светиљке 28.08.2018 do 09:00
JN 209/2018: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - за потребе РРЈ „Панчево, Сремска Митровица“ (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра) 14.09.2018 do 13:00
JN 149/2018: Услуга редовног одржавања објеката 20.09.2018 do 09:00
JN 126/2018: Виљушкари 21.08.2018 do 11:00
JN 219/2018: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РРЈ „Краљево, Чачак“ 31.10.2018 do 12:00
JN 133/2018: Погонско гориво за возила (РРЈ Јагодина, Крушевац, Крагујевац - општина Рековац) 07.08.2018 do 11:00
JN 180/2018: Израда инвестиционо техничке документације за више објеката Предузећа 13.09.2018 do 11:00
JN 176/2018: Одржавање система техничке заштите за РПЛЦ објекте 18.09.2018 do 09:00
JN 191/2018: Oдржавањe софтвера за систем за управљање односом са корисником услуга (ЦРМ) 06.09.2018 do 09:00
JN 120/2018: Ручни и резни алат и прибор и друго 20.08.2018 do 09:00
JN 157/2018: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РРЈ „Јагодина, Крушевац, Крагујевац“ 15.08.2018 do 10:00
JN 166/2018: Одржавање остале опреме РРЈ "Јагодина, Крушевац, Крагујевац" 24.08.2018 do 10:00
JN 82/2018: Материјал за потребе израде технолошког и другог намештаја 27.07.2018 do 10:00
JN 80/2018: Услугa одржавања Лексмарк штампача 12.07.2018 do 09:00
JN 144/2018: Резервни делови за возила Ford 21.08.2018 do 09:00
JN 142/2018: Извођење радова на реконструкцији магацинског простора у РЈ"Хибридна пошта" 20.08.2018 do 09:30
JN 187/2018: Извођење пратећих радова за потребе прикључења више објеката Предузећа на инфраструктуру ЈКП 03.09.2018 do 09:30
JN 70/2018: Услуга одржавања противпoжарних система 08.08.2018 do 09:00
JN 129/2018: Извођење радова на уградњи климатизације и принудне вентилације у просторији систем сале у објекту поште РИЦ Нови Сад 06.08.2018 do 08:30
JN 13/2018: Радови на инвестиционом одржавању термотехничких инсталација на објектима Предузећа - пошта 18400 Прокупље 13.06.2018 do 08:30
JN 148/2018: Одржавање мобилне апликације 17.08.2018 do 11:00
JN 156/2018: Услуга одржавања бежичних бар-код читача са интерном меморијом Моторола МТ 2070 17.08.2018 do 13:00
JN 87/2018: Одржавање остале опреме - услуге за потребе РЈ Ниш 30.07.2018 do 12:30
JN 88/2018: Погонско гориво за возила - РРЈ Панчево, Сремска Митровица 09.07.2018 do 09:00
JN 167/2018: Редовно одржавање грађевинских објеката услуге за потребе РРЈ "Панчево, Сремска Митровица" 20.08.2018 do 09:00
JN 159/2018: Батерија за бар-код читач бежични са интерном меморијом Моторола МТ 2070 08.08.2018 do 13:00
JN 86/2018: Редовно одржавање грађевинских објеката-услуге за потребе РЈ Ниш 30.07.2018 do 11:00
JN 152/2018: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима - РРЈ Јагодина, Крушевац, Крагујевац 09.08.2018 do 10:00
JN 146/2018: Услуга ажурирања података на уређајима за проверу исправности новчаница и машинама за бројање новца 10.08.2018 do 09:00
JN 51/2018: Налепнице за пријем регистрованих пошиљака 09.07.2018 do 12:30
JN 143/2018: Адаптација и реконструкција пошта и других објеката Предузећа, Радови на адаптацији објекта у Савској 2- фаза 2 09.08.2018 do 12:00
JN 119/2018: Тапетарски и пратећи потрошни материјал и друго 26.07.2018 do 10:30
JN 60/2018: Логистичка складишта на територији РС и Регали за складиште РЈ "Хибридна пошта" 23.07.2018 do 13:00
JN 105/2018: Одржавање лифтова по предмеру и предрачуну (Партија Београд - Регија 1) 09.08.2018 do 09:00
JN 104/2018: Одржавање остале опреме – услуге за потребе РРЈ „Суботица, Зрењанин, Сомбор, Кикинда" 09.08.2018 do 11:00
JN 150/2018: Извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома, Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката Предузећа који се заједнички користе са Телекомом, Извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома и који се заједнички користе са Телекомом - архитектонско грађевински радови - објекат у ул. Булевар уметности 16а 17.08.2018 do 08:30
JN 114/2018: Израда и кодирање кључева 10.08.2018 do 09:00
JN 47/2018: Резервни делови за возила Renault Kangoo 03.07.2018 do 09:30
JN 128/2018: Рибони за штампаче 13.08.2018 do 09:00
JN 145/2018: Подршка софтверу за виртуелизацију 30.07.2018 do 09:00
JN 66/2018: Услуге редовног одржавања објеката РЈ Ниш (чишћење димњака, септичких јама, канализације, сервисирање и баждарење вентила сигурности, чишћење и дезинфекција канала за вентилацију и климатизацију и др.) 18.07.2018 do 11:00
JN 136/2018: Одржавање остале опреме -услуге за потребе РРЈ“Косово и Метохија“ 06.08.2018 do 11:00
JN 153/2018: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РРЈ „Косово и Метохија“ 13.08.2018 do 11:00
JN 111/2018: Репарација мењача Ивеко и репарација карданских вратила 25.07.2018 do 09:00
JN 102/2018: Специјална заваривања 27.07.2018 do 09:00
JN 93/2018: Одржавање лифтова 26.07.2018 do 09:15
JN 108/2018: Лож уље 17.07.2018 do 09:00
JN 125/2018: Сервисирање аутоматских мењача 01.08.2018 do 10:00
JN 112/2018: Одржавање лиценци за интегрисану заштиту 26.07.2018 do 09:00
JN 161/2018: Хартија 06.08.2018 do 11:30
JN 107/2018: Одржавање фотокопир апарата и мултифункционалних уређаја 27.07.2018 do 09:00
JN 89/2018: Радови на хитним интервенцијама и налозима надлежних институција 30.07.2018 do 12:00
JN 71/2018: Закуп огласног простора за електронске медије (ТВ, Радио, интернет) 24.07.2018 do 09:00
JN 100/2018: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима РРЈ Суботица, Зрењанин, Сомбор, Кикинда 18.07.2018 do 11:00
JN 81/2018: Услуга транспорта - шлеп служба 12.07.2018 do 09:00
JN 141/2018: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - за потребе РРЈ „Јагодина, Крушевац, Крагујевац“ (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра) 06.08.2018 do 10:30
JN 49/2018: Извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома и који се заједнички користе са Телекомом-архитектонско-грађевински радови 28.06.2018 do 09:30
JN 85/2018: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - за потребе РРЈ „Ужице, Шабац, Ваљево“ (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра) 23.07.2018 do 11:00
JN 7/2018: Замена котлова са пратећим радовима у више објеката Предузећа 11.06.2018 do 08:30
JN 74/2018: Испорука природног гаса за објекте Предузећа 16.07.2018 do 10:00
JN 95/2018: Заштитнe лепљивe тракe 17.07.2018 do 09:30
JN 11/2018: Услуга ревизије финансијских извештаја и ревизије консолидованих финансијских извештаја за 2018. годину 11.06.2018 do 10:00
JN 37/2018: Прва помоћ - ормарићи и допуне 04.07.2018 do 13:00
JN 101/2018: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - за потребе РРЈ „Косово и Метохија“ (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра) 20.07.2018 do 10:00
JN 117/2018: Пелет, брикети или други материјал за огрев 30.07.2018 do 10:00
JN 134/2018: Услуга техничког прегледа возила за РРЈ Косово и Метохија 06.08.2018 do 10:00
JN 83/2018: Систем АПВ 17.07.2018 do 12:00
JN 26/2018: Закуп огласног простора за штампане медије 05.07.2018 do 11:30
JN 45/2018: Закуп огласног простора за електронске медије (ТВ, Радио, интернет) 27.06.2018 do 08:30
JN 127/2018: Резервни делови за одржавање поштанских сандучића 25.07.2018 do 08:30
JN 34/2018: Поштанске ваге 02.07.2018 do 10:00
JN 67/2018: Одржавање возила у гарантном року 11.07.2018 do 11:00
JN 57/2018: Службене високосигурносне коверте 04.07.2018 do 10:00
JN 48/2018: Израда извештаја о затеченом стању и елабората геодетских радова за потребе озакоњења објеката и уписа објеката у катастар 05.07.2018 do 09:00
JN 63/2018: Угаљ 28.06.2018 do 12:30
JN 59/2018: Столарски и пратећи потрошни материјал и друго 02.07.2018 do 08:30
JN 44/2018: Опрема за школске центре 04.07.2018 do 12:00
JN 28/2018: Израда инвестиционо техничке документације за више објеката Предузећа 15.06.2018 do 09:00
JN 25/2018: Мајкрософт сервиси (Премијер сапорт -Premier Support) 28.06.2018 do 09:00
JN 76/2018: Oдржавањe Оракл лиценци 02.07.2018 do 08:15
JN 20/2018: Комплет алата, комплет за пружање прве помоћи и остала средства за личну, узајамну и колективну заштиту 15.06.2018 do 11:00
JN 42/2018: Услуга викловања мотора 29.06.2018 do 08:30
JN 43/2018: Опрема за одржавање система техничке заштите 28.06.2018 do 08:30
JN 46/2018: Дрво 25.06.2018 do 10:30
JN 14/2018: Радови на инвестиционом одржавању термотехничких инсталација на објектима Предузећа 14.06.2018 do 09:00
JN 78/2018: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - за потребе РРЈ „Панчево, Сремска Митровица“ (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра) 04.07.2018 do 09:00
JN 10/2018: Поштанске марке 04.06.2018 do 09:00
JN 31/2018: Мајкрософт лиценце 20.06.2018 do 09:00