О сервису

Ова апликација омогућава свим странкама да разгледају списе својих предмета и на тај начин се обавештавају о току поступка пред Агенцијом. У овој електронској бази скениран је сваки документ који се и физички налази у предмету, па грађани могу да остваре непосредан увид у свој предмет са било ког места путем инернета, као и да штампају сву документацију која се налази у предмету.
Шифру за увид у предмет подносилац може добити тако што ће на е-маил адресу zahtev.podnosioca@restitucija.gov.rs послати захтев за шифру приступа апликацији и уз то послати и скенирану потврду о пријему захтева за враћање имовине односно обештећење, а која се добија у пошти приликом предаје захтева. Након тога сервис генерише шифру и аутоматски шаље повратну поруку са шифром приступа као и примером приступа апликацији.